Nowy podział obowiązków członków Zarządu Województwa Śląskiego

Podczas posiedzenia w dniu 6 czerwca 2000 nastąpiła zamiana podziału zadań członków Zarządu Województwa Śląskiego
Wiceprzewodniczącemu Zarządu Województwa Śląskiego dr Grzegorzowi Szpyrce przypisany został nadzór nad Wydziałem Zdrowia, Biurem ds. Sportu, Biurem ds. Promocji i Turystyki oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Jędrusiński obejmie nadzór nad Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Terenów Wiejskich i Wydziałem Edukacji. Zadania Marszałka oraz pozostałych członkowie Zarządu Województwa pozostają bez zmian: Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht odpowiedzialny jest za organizację prac Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Województwa oraz reprezentuje Województwo na zewnątrz. Nadzoruje on także Kancelarię Sejmiku, Wydział Organizacyjny, Wydział Kultury, Wydział Współpracy Międzynarodowej, Biuro Prawne oraz Biuro ds. Integracji Europejskiej. Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego Lucjan Kępka nadzoruje pracę Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Infrastruktury, Wydziału Inwestycji oraz Biura ds. Informacji i Obsługi Inwestora, a także Zarządu Dróg Wojewódzkich. Członek Zarządu Jerzy Guła nadzoruje pracę Wydziału Skarbu, Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, a także Wojewódzkiego Urząd Pracy.