Studenci lepiej poznają pracę Samorządu Województwa

Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
To pierwsze tego typu porozumienie zawarte przez Samorząd Województwa z uczelnią niepubliczną. Na jego mocy studenci rozpoczną praktyki zawodowe i dyplomowe w Urzędzie Marszałkowskim. Ideą takiej współpracy jest stworzenie warunków do naukowego rozwoju studentów oraz przygotowania ich do samodzielnego wkroczenia na rynek pracy po ukończeniu uczelni. Planowane praktyki przyniosą także pożytek Samorządowi Województwa, bowiem studenci udostępnią Zarządowi województwa wyniki rozlicznych badań przeprowadzanych podczas pracy w Urzędzie. Podczas uroczystości podpisania porozumienia prof. Jacek Wódz, rektor Wyższej Szkoły Biznesu podkreślił, że inicjatywą współpracy jest ułatwienie startu życiowego studentów. "Naszym zadaniem jest myśleć o tym, co będą mogli robić młodzi ludzie za 10–20 lat. Po to, aby z podniesionym czołem weszli w przyszłość należy uczynić wszystko, aby się czuli docenieni w społeczeństwie obywatelskim" – tłumaczył prof. Jacek Wódz ideę współpracy. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli także śląscy senatorowie: Genowefa Grabowska, Krystyna Doktorowicz oraz Tadeusz Wnuk. Według prestiżowych rankingów "Polityki", czasopisma "Home & Market" oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej należy do najlepszych, niepaństwowych uczelni w kraju. Jednym z jej głównych atutów jest całkowita orientacja na wszechstronny rozwój studenta. Uczelnia stworzyła pierwszy w Polsce, Specjalny System Stypendialny oraz Studium Karier wspierające samodzielny start absolwentów na rynku pracy. Szkoła pełni również rolę centrum egzaminacyjnego The London Chamber of Commerce and Industry (Londyńska Izba Handlowo-Przemysłowa) oraz The European Language Certyficates. W uczelni działa także Autoryzowany Akademicki Ośrodek Szkoleniowy Microsoft. Dzięki temu studenci mogą uzyskać, honorowane na całym świecie, prestiżowe certyfikaty. Obecnie uczelnia kształci 3,5 tys. osób na studiach dziennych i zaocznych. Studia odbywają się na kierunkach: ekonomia, informatyka, socjologia, zarządzanie i marketing a także na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania, public relations, oświatowych oraz finansowo–ekonomicznych.