Z Ukrainą o rozwoju współpracy regionalnej

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz rozmawiał z Konsulem Generalnym Ukrainy w Krakowie Oleksandrem Medownikowem
Podczas spotkania rozmawiano o przygotowaniach do zawarcia porozumienia o współpracy Województwa Śląskiego z Obwodem Donieckim. Wola jej nawiązana została wyrażona przez regiony podczas wizyty marszałka Michała Czarskiego w Doniecku w listopadzie 2003 roku. Obecnie w ramach wspólnych działań obu regionów trwają przygotowania do organizacji wizyty władz obwodu donieckiego i misji gospodarczej z Doniecka w Województwie Śląskim. Dyskutowano także o udziale naszego regionu w imprezach organizowanych w ramach rozpoczynającego się Roku Polskiego na Ukrainie. Do głównych działań będzie należeć udział w Targach Gospodarczych w Charkowie oraz wizyty władz samorządowych i misje gospodarcze. Podczas rozmowy wyrażono zadowolenie z dotychczasowej współpracy z obwodami Czerniowieckim i Lwowskim. Zdaniem Mariana Jarosza daje się zauważyć duże zainteresowanie ze strony samorządów lokalnych współpracą z miastami Obwodu Czerniowieckiego. Współpracą zainteresowane są Sosnowiec, Chełm Śląski, Poraj, powiat myszkowski i wodzisławski oraz Związek Subregionu Zachodniego zrzeszający samorządy Rybnickiego Okręgu Węglowego. Do tej pory Województwo Śląskie zawarło porozumienia z obwodami Czerniowieckim (23 września 2002) i Lwowskim (5 października 2001 ) z Ukrainy.