Pieniądze na wsparcie rozwoju gospodarczego

Po raz pierwszy zarząd województwa śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Z budżetu Samorządu Województwa zostanie wyasygnowana kwota 100 tys zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów oraz innych przedsięwzięć promujących wsparcie dla rozwoju gospodarczego. Dotowana może być także promocja inwestycyjnej atrakcyjności oraz eksportowego potencjału województwa. Finansowane mogą być także niskonakładowe, nie komercyjne wydawnictwa i projekty multimedialne. Preferowane będą projekty o zasięgu regionalnym. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia samorządowe, związki i organizacje wyznaniowe oraz jednostki administracji publicznej. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa będzie oceniała m.in. zasięg oraz społeczne uzasadnienie projektu a także możliwości jego realizacji przez wnioskodawcę. Wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia rozwoju gospodarczego można składać do 24 maja 2004 w Wydziale Polityki Gospodarczej (pokój 581) Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub w międzywydziałowych zespołach zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.