3 Maja

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja
Od złożenia kwiatów pod pomnikami Powstańców Śląskich oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się w Katowicach tegoroczne obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja. Następnie, Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, Członek Zarządu Województwa Marian Jarosz, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko – Ludwik, Prezydent Katowic Piotr Uszok oraz delegacje Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojska Polskiego i Straży Pożarnej udali się na uroczystą mszę świętą za Ojczyznę celebrowaną w Archikatedrze Katowickiej przez Metropolitę Katowickiego Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia. "Dzisiejsza uroczystość ma specjalne znaczenie. Weszliśmy oficjalnie w struktury Unii Europejskiej. Wydarzenie to zadecyduje o miejscu i roli naszego kraju w Europie na długie lata. Ma ono także swój wymiar maryjny." – powiedział na wstępie homilii na uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski Metropolita Katowicki. Ksiądz abp. Damian Zimoń przypomniał historię powstania flagi Rady Europy. W latach pięćdziesiątych minionego stulecia twórca jej projektu – Arsen Haitz postanowił umieścić na niebieskim tle motyw 12 gwiazd z Cudownego Medalika, znanego z objawień Matki Bożej świętej Katarzynie Laboure w Paryżu. Na wielu innych obrazach Matka Boska przedstawiana jest z wieńcem na głowie złożonym z dwunastu gwiazd. Tak mówi o Maryi Apokalipsa świętego Jana –"Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" – przypominał abp. Damian Zimoń. Korzenie Europy są chrześcijańskie i taką Europę wymarzyli sobie polityce, którzy zbudowali podwaliny dzisiejszej Unii Europejskiej. Opisując wpływ i znaczenie kultu maryjnego w tożsamości dzisiejszej Europy Metropolita przypomniał także decyzję Papieża Piusa XI, który ustanowił specjalne święto Królowej Polski i pozwolił je obchodzić w dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Centralne uroczystości rocznicowe odbyły się na Placu Sejmu Śląskiego przed pomnikiem Wojciecha Korfantego. "W Województwie Śląskim czeka nas rozwiązywanie wielu trudnych i bolesnych problemów: zmniejszanie bezrobocia, tworzenie nowych miejsc pracy, pobudzanie rozwoju nowych gałęzi przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przed nami ulepszanie infrastruktury drogowej, poprawa funkcjonowania transportu publicznego, służby zdrowia a także rewitalizacja terenów poprzemysłowych i przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska. Dzisiaj, kiedy uzyskaliśmy dostęp do unijnych funduszy, z optymizmem myślimy o realizacji tych przedsięwzięć. W naszym regionie żyją i pracują ludzie, którzy wiedzą jak skorzystać z tej szansy i pójść szlakiem wytyczonym przez pracowitych, przedsiębiorczych oraz cierpliwych Europejczyków. Zróbmy wszystko, aby potrzebne regionowi i Polsce reformy nie podzieliły losu Konstytucji sprzed 213 lat" – powiedział Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Po wystąpieniach wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzeja Brachmańskiego, Wojewody Śląskiego oraz Prezydenta Katowic odbyła się ceremonia uroczystego przekazania sztandaru Szkole Policji w Katowicach. "Dzisiejsze obchody święta Konstytucji 3 Maja zbiegają się z uroczystym przekazaniem Szkole Policji w Katowicach sztandaru, w którego ufundowaniu Samorząd Województwa ma swój skromny choć zaszczytny udział. Od dzisiaj kierownictwo, kadra oraz słuchacze tej szkoły dysponować będą honorowym symbolem bogatych dokonań, profesjonalizmu i ambitnych zamierzeń. Wyrażam nadzieję, iż sztandar umocni tradycję szkoły a policjantów spoglądających na niego przy oficjalnych okazjach, zainspiruje do godnego i odpowiedzialnego realizowania trudnej oraz społecznie pożytecznej misji" – powiedział marszałek Michał Czarski Po przekazaniu sztandaru odbył się uroczysty apel poległych, po czym pod pomnikiem Wojciecha Korfantego złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Na godz.15.00 w Parku Kościuszki zaplanowano rozpoczęcie festynu Szkoły Policji w Katowicach.