Rozstrzygnięto II edycję konkursu w dziedzinie kultury

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2004
Na dofinansowanie 138 przedsięwzięć zarezerwowano 558 314 zł. 60 tysięcy zł przeznaczono na redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk" a 12 tysięcy zł na wspieranie działań artystycznych i wydarzeń kulturalnych oraz promocję dziedzictwa kulturowego na łamach Górnośląskiego Informatora Kulturalnego. 15 tysięcy zł otrzyma Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach na publikację "Katowicki Underground Artystyczny po 1953". W kategorii imprez po 20 tysięcy przekazano na IX Festiwal Kompozytorów Polskich i "XI Śląskie Dni Muzyki Współczesnej", a po 10 000 na XIV Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych oraz XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wokalnej "Viva il canto" w Cieszynie. 10 000 otrzyma także II Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej a 15 000 zł IV Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona" – Zabrze 2004. Do II edycji konkursu zgłoszono 247 wniosków o dotacje. Zostały one zaopiniowane przez komisję konkursową, która oceniała przedsięwzięcia pod kątem kryteriów sformułowanych w ogłoszeniu konkursu i, po dokonaniu weryfikacji, zaproponowała kwoty dofinansowania dla 138 ofert ocenionych najwyżej. Przy ocenie wniosków kierowano się zasadami określonymi w regulaminie konkursu. W I edycji konkursu rozstrzygniętej w marcu br. na realizację 95 projektów przeznaczono 450 tys. zł.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów [HTM 68,2kB]