Dotacje w dziedzinie turystyki

Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 80 000 zł na współfinansowanie 25 projektów w ramach konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki
Ogółem wpłynęło 57 wniosków, z czego 6 po terminie. Do rozpatrzenia pozostało 51 wniosków na ogólną kwotę 857 068 zł. Wnioski poddano ocenie formalnej, merytorycznej, finansowej i organizacyjnej. Oceniano również rzeczywiste potrzeby beneficjentów poszczególnych projektów. 25 wniosków na kwotę 323 593 zł oceniono pozytywnie i przyznano dofinansowanie w kwocie 80 000 zł, co stanowi ok. 25% kwoty ogólnej. Średnia kwota dofinansowania wynosi 3 200 zł, najwyższa 15 000 zł, najniższa 200 zł. Dofinansowano następujące zadania:
  • utrzymanie szlaków turystycznych – 5 wniosków – przyznana kwota 21 450 zł,
  • utrzymanie specjalistycznych zbiorów krajoznawczych –1 wniosek – 15 000 zł,
  • działania promocyjne – 2 wnioski – 7 000 zł,
  • szkolenie społecznych kadr w turystyce – 3 wnioski – 4 250 zł,
  • imprezy w ramach turystyki kwalifikowanej – 14 wniosków – 32 300 zł
Na liście zaakceptowanych projektów znajdują się m.in.: utrzymanie krajoznawczych zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach (15 000 zł), "Beskidzkimi szlakami do wspólnej Europy – gwiaździsty rajd pieszy" (2 500 zł) oraz zlot turystów niepełnosprawnych "Poznajcie nasze miasto" – 750 lat Bytomia (6 000 zł). Związek Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu otrzyma 4 700 zł na działalność Jurajskej Informacji Turystycznej, a Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie 5 600 zł na utrzymanie szlaków turystycznych, pieszych i narciarskich w Beskidzie Śląskim.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów [HTM 12,0kB]