Nowy dyrektor w Rybniku

Komunikat personalny
Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Na mocy decyzji Zarządu Województwa Śląskiego Mariusz Marquardt został odwołany ze stanowiska dyrektora szpitala z dniem 28 maja br. Nowym dyrektorem tej placówki został Roman Gnot, dotychczasowy zastępca dyrektora ds. lecznictwa w szpitalu powiatowym w Raciborzu. Roman Gnot jest lekarzem internistą. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania publiczną służbą zdrowia. Ma otwarty przewód doktorski w dziedzinie chorób wewnętrznych. W niedalekiej przyszłości planuje ukończenie studiów MBA.