Beata Białowąs

 Beata Białowąs Beata Białowąs
Członek Zarządu Województwa 6 kadencji

tel. +48 (32) 20 78 389
gabinet.bialowas@slaskie.pl


Beata Białowąs urodziła się w 1972 roku. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie studia podyplomowe z zakresu rozwoju podmiotów gospodarczych, zarządzania projektami europejskimi i społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat związana z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, od 2015 roku na stanowisku Dyrektora Naczelnego. Jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020.