Grzegorz Boski

 Członek Zarządu Grzegorz Boski. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Członek Zarządu Grzegorz Boski. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Członek Zarządu Województwa Śląskiego 6 kadencji (od 30 stycznia 2023 do 6 maja 2024)

Grzegorz Boski (ur. 1978 w Kowarach) – żonaty, dwie córki. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej - studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Marketing, ukończył także Zarządzanie Instytucjami Publicznymi i Samorządowymi uzyskując tytuł magistra. Włada trzema językami: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Od 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Jest także członkiem Rady Naczelnej oraz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W latach 2007-2012 był wiceprezesem Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej. Był członkiem Zarządu Krajowego Polskiej Rady Młodzieży, w tym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tej organizacji.

W przeszłości związany także z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w której zajmował samodzielne stanowisko ds. Wspólnej Polityki Rolnej.

W latach 2007 - 2013 był prezesem Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości.

W zarządzie województwa kierował pracą departamentów: Promocji i Projektów Społecznych, Turystyki  oraz Terenów Wiejskich.