Grzegorz Boski

 Grzegorz Boski - Wicemarszałek Województwa Śląskiego VII kadencja. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Grzegorz Boski - Wicemarszałek Województwa Śląskiego VII kadencja. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Wicemarszałek Województwa Śląskiego VII kadencja

+48 (32) 20 78 292
grzegorz.boski@slaskie.pl 

W minionej kadencji był Członkiem Zarządu Województwa. Od 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Jest także członkiem Rady Naczelnej oraz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2007-2012 był wiceprezesem Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej. Był członkiem Zarządu Krajowego Polskiej Rady Młodzieży, w tym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tej organizacji. W latach 2007 - 2013 był prezesem Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości.