Izabela Domogała

 fot. arch. fot. arch.
Członek Zarządu Województwa  Śląskiego 6 kadencji (od 21 listopada 2018 do 21 listopada 2022)

Izabela Domogała
ur. 10.01.1978 w Tarnowskich Górach

wykształcenie: wyższe

Absolwentka uczelni m.in. w Katowicach, Poznaniu i Warszawie z dyplomami m.in. w zakresie zarządzania (praca z zakresu negocjacji międzynarodowych), finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami europejskimi, organizacją i finansowaniem rewitalizacji, zarządzaniem w ochronie zdrowia oraz MBA (Executive Master od Business Administration).

Ma ponad 20-letni staż pracy, w tym ponad dekadę w strukturach samorządowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach prawa handlowego, pełniąc funkcje kierownicze i doradcze. Swoją wiedzę z zakresu zarządzania, planowania strategicznego i negocjacji wykorzystywała również jako członek samorządowych wizyt oraz misji gospodarczych na terenie m.in. Unii Europejskiej, Rosji, Indii, Chin oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ekspert z zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

W latach 2014-2018 była wiceprzewodnicząca Rady Gminy Świerklaniec. Była również członkiem Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w I kadencji oraz uczestniczyła w pracy Komisji Polityki Europejskiej i Spraw Zagranicznych przy Związku Miast Polskich będąc jej członkiem.

W listopadzie 2018 r. została wybrana na stanowisko członka Zarządu Województwa Śląskiego, gdzie była odpowiedzialna za sprawy Europejskiego Funduszu Społecznego, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia, projektów regionalnych oraz inwestycji.

Pełniła również funkcję przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Rady Społecznej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji Repty.