Łukasz Czopik

 Wicemarszałek Łukasz Czopik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wicemarszałek Łukasz Czopik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Wicemarszałek Województwa 6 kadencji

tel. +48 (32) 20 78 287
lukasz.czopik@slaskie.pl

Łukasz Czopik - prawnik z praktyką samorządową i biznesową. Koordynuje pracę departamentów: Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (GN), Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych (OE), Sportu (SP); Europejskiego Funduszu Społecznego (FS), Terenów Wiejskich (TW) i Cyfryzacji i Informatyki (CI).

Specjalista w zakresie prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych i zarządzania złożonymi strukturami kapitałowymi. Certyfikowany audytor finansowy z wieloletnim doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym. Posiada bogate doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym i regionalnym.

W latach 2004-2008 pracował w Urzędzie Miasta w Jaworznie. Zarządzał procesami właścicielskimi, wdrażał i monitorował cele strategiczne, sprawował nadzór nad działalnością spółek miejskich. Zarządzał projektem Jaworznicki Park Przemysłowy, współtworzył Miejski Zarząd Dróg i Mostów. W latach 2008-2013 był pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Był dyrektorem generalnym, dyrektorem wydziału zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego oraz sekretarzem województwa. W latach 2013-2019 pełnił funkcję prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

W zarządzie województwa kieruje pracą departamentów: Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych oraz Sportu i departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.