Marszałek Chełstowski chce uratować Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Marszałek Województwa Śląskiego deklaruje gotowość przejęcia Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii oraz Oddziału Chorób Zawodowych ze struktur Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dotyczące przyszłości zarządzanego przez Ministerstwo Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy.Uczestniczyli w nim wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, marszałek Jakub Chełstowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek a także dyrektor Instytutu Renata Złotkowska, p.o. dyrektora szpitala Barbary Alicja Cegłowska oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Instytut Medycyny Pracy boryka się z dużymi problemami finansowymi. Minister Zdrowia powołał specjalny zespół roboczy, który ma przygotować opinię dotyczącą przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu.

Podczas spotkania marszałek Jakub Chełstowski wyraził gotowość przejęcia i włączenia Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii oraz Oddziału Chorób Zawodowych do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

„Ośrodek pełni ważną rolę w systemie zabezpieczenia medycznego pod względem toksykologicznym mieszkańców naszego województwa. Jest to ważne, szczególnie ze względu na przemysłowy charakter oraz wysoki stopień urbanizacji regionu. Do Sosnowca trafiają przypadki najcięższych zatruć. W obecnej sytuacji włączenie Ośrodka do szpitala św. Barbary oznaczać może wzmocnienie systemu ratownictwa medycznego związanego z zagrożeniem toksykologicznym” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Ta deklaracja to konsekwencja reakcji marszałka Chełstowskiego na pisma konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej oraz Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy. Na początku grudnia 2018 roku marszałek Chełstowski przedstawił Ministrowi Zdrowia stanowisko w tej sprawie. „Z uwagi na niepokojący charakter informacji dotyczącej możliwości utraty zabezpieczenia medycznego pod względem toksykologicznym mieszkańców z obszarów województwa śląskiego, opolskiego i części małopolskiego, wyrażam poparcie dla działań podjętych przez kadrę medyczną i naukową zaangażowaną w działalność Ośrodka, których celem jest zapewnienie jego dalszego funkcjonowania” – czytamy w piśmie.

Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć przyjmuje corocznie w trybie nagłym i w przypadkach narażenia życia przeszło 1 tys. chorych i udziela ponad 6 tys. informacji toksykologicznych jednostkom służby zdrowia, lecznicom i gabinetom weterynaryjnym oraz osobom prywatnym. Do ośrodka trafiają pacjenci z województw śląskiego, opolskiego oraz części małopolskiego.

Podczas spotkania marszałek Jakub Chełstowski omawiał sytuację związaną z Oddziałem Chorób Zawodowych. Tam trafiają odwołania od orzeczeń Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy dotyczących występowania u pacjenta choroby zawodowej. Likwidacja tego oddziału może oznaczać konieczność kierowania pacjenta w takich przypadkach do łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy. Zdaniem marszałka ten oddział powinien także zostać włączony do szpitala św. Barbary, aby chorzy nie byli zmuszeni do ponownych badań tak daleko poza granicami województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
tagi: