Marszałek Województwa Śląskiego z prestiżowym wyróżnieniem

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Kolegium redakcyjne Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” wyróżniło Jakuba Chełstowskiego Gwiazdą Funduszy Europejskich
Nagrodę wręczono podczas gali kończącej pierwszy Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbywającego się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Kryteria na podstawie których wyróżnienie trafi do rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego to najsprawniejsze wykorzystanie Funduszy Europejskich z poprzedniej perspektywy oraz wynegocjowanie najwyższej puli środków z UE w nowej perspektywie finansowej.

- Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Ale trzeba też jasno powiedzieć, że środki unijne to silnik, który napędza regiony, w tym Województwo Śląskie. Jak wielką wagę przykładaliśmy i przykładamy do tej kwestii, świadczy fakt, że w tej chwili Śląskie jest największym beneficjentem tych funduszy - 3 mld euro w ramach polityki spójności i kolejne 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To do tej pory największy „europejski budżet” dla Śląska. W sumie będzie to ponad 5 mld euro. Takimi pieniędzmi nigdy dotąd nie dysponowaliśmy. A jak wartościową pracę wykonujemy świadczą choćby międzynarodowe rankingi. W tegorocznym raporcie FDI Intelligence Województwo Śląskie znalazło się w prestiżowym towarzystwie największych i najbardziej atrakcyjnych ośrodków w Europie, zajmując 7 miejsce w kategorii strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz 4 miejsce w kategorii efektywność kosztowa . Pierwszy raz w historii region znalazł się w kategorii otwartość dla biznesu plasując się na 9 pozycji. Potwierdził to także ostatni ranking Financial Times „Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości”, w którym to właśnie ten region, jako jedyny przedstawiciel Polski, znalazł się w czołowej dziesiątce kategorii business friendliness. Chcemy utrzymać ten kurs, bo to Unia Europejska jest najbardziej sprawdzoną formułą i gwarantem rozwoju – podsumował marszałek województwa Jakub Chełstowski.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS  fot. Andrzej Grygiel / UMWS