Michał Woś

fot. arch. fot. arch.
Członek Zarządu Województwa 6 kadencji

tel. +48 (32) 20 78 389
michal.wos@slaskie.pl

Michał Woś ur. w Raciborzu

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Organizator i prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych o tematyce prawa naturalnego, godności człowieka i historii prawa. Laureat i finalista olimpiad przedmiotowych m.in. praw człowieka, oraz Unii Europejskiej.

Od 2015 roku pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, najpierw jako doradca ministra, później Szef Gabinetu Politycznego. W latach 2017-2018 był wiceministrem sprawiedliwości, a następnie pełnomocnikiem ministra odpowiedzialnym za Fundusz Sprawiedliwości, nadzór nad zakładami poprawczymi, czy informatyzację wymiaru sprawiedliwości (wraz z zespołem zbudował tzw. rejestr pedofili, przygotował i wdrożył System Losowego Przydziału Spraw). We współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka przygotował projekt reformy prawa rodzinnego. Był członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

W latach 2014-2017 był radnym Rady Miasta Racibórz. W kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Współpracownik licznych organizacji pozarządowych. Inicjator Pracowni Liderów Prawa.