Miliony na rozwój obszarów wiejskich

 Wręczenie umów dla gmin Subregionu Południowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Południowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Bielsku-Białej wręczono umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do gmin z subregionu południowego trafiło blisko 50 mln zł

W uroczystym wręczeniu czeków uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa Śląskiego Krzysztof Klimosz i Grzegorz Boski oraz radny Sejmiku, Klaudiusz Komor.

„Te umowy i symboliczne czeki, które dzisiaj wręczamy, to praktycznie ostatnie tak duże wsparcie finansowe w tej perspektywie unijnej. Gratuluję tych inicjatyw i dobrze przygotowanych wniosków, wierzę, że realizacja tych przedsięwzięć przyczyni się do poprawy jakości życia w subregionie południowym i w całym województwie” – mówił Grzegorz Boski, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Cieszę się, że tak dobre wnioski zostaną zrealizowane i jestem pewien, że środki przeznaczone na realizację tych przedsięwzięć będą służyły mieszkańcom. To szansa na zrównoważony rozwój województwa śląskiego, a dla małych gmin konkretne pieniądze na realizację niezbędnych inwestycji” – podkreślał Krzysztof Klimosz, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W przypadku subregionu południowego najwięcej środków na działania związane z budową i modernizacją dróg trafiło do gmin: Wilamowice w powiecie bielskim – 4,6 mln zł i Ślemień w powiecie żywieckim – 4,1 mln zł. W całym subregionie na ten cel przeznaczono 21,5 mln zł (7 mln zł dla gmin z powiatu cieszyńskiego, 9,9 mln zł z żywieckiego i 4,6 mln zł bielskiego).

Na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej do subregionu południowego trafi 28,2 mln zł do gmin z trzech powiatów: bielskiego (7,4 mln zł), cieszyńskiego (16 mln zł) i żywieckiego (4,8 mln zł). Największe inwestycje w tym zakresie zostaną zrealizowane przez: Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu – 4,8 mln zł na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową ujęcia wody głębinowej i stacji uzdatniania wody dla sołectwa Kocoń i przez gminę Bestwina – 4,4 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kaniów.

Warto przypomnieć, że umowy dla gmin z subregionu północnego wręczono 3 kwietnia 2023 roku w Kłobucku i Częstochowie. W skali całego regionu Zarząd Województwa Śląskiego zadecydował o podpisaniu 43 umów na łączną kwotę 91,6 mln zł w dwóch działaniach - „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i 26 umów o łącznej wartości 91 mln zł w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Południowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla gmin Subregionu Połódniowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Gospodarka wodno - ściekowa dla gmin Subregionu Południowego [PDF 364,7kB]
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych dla gmin Subregionu Południowego [PDF 340,3kB]