Nagrody Marszałka dla muzealników czekają

fot. arch BP Tomasz Żak fot. arch BP Tomasz Żak
Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września

Ustanowiona w 2006 roku Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Nagrody przyznawane mogą być w czterech kategoriach:

  • wystawy,
  • publikacje książkowe,
  • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne),
  • dokonania z zakresu konserwacji. W 2020 r.

łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40 000 zł. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody. Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obsługę konkursu zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach. Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć w terminie do 29 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Do wniosku należy dołączyć krótką (1-3 min.) prezentację multimedialną (do 25 slajdów). Nie dotyczy to kategorii „publikacje książkowe”.

Załączniki
Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku [PDF 205,0kB]
Wniosek o nagrody [DOCX 21,8kB]

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie
tagi: