Najlepsi samorządowcy województwa śląskiego

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Gala plebiscytu „Samorządowiec Województwa Śląskiego”

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się uroczysta gala plebiscytu „Samorządowiec Województwa Śląskiego”. Była to akcja redakcyjna „Dziennika Zachodniego” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Głosowanie w plebiscycie rozpoczęło się 24 sierpnia i trwało do 13 września br. Wzięli w nim udział radni z każdego miasta, powiatu i gminy województwa śląskiego oraz prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie powiatów, a także radni Sejmiku Województwa Śląskiego, na których czytelnicy i internauci mogli oddawać swoje głosy, doceniając tym samym ich zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Spośród radnych Sejmiku Województwa Śląskiego najwięcej głosów otrzymała Martyna Starc-Jażdżyk, przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego, a na II i III miejscu znaleźli się kolejno Urszula Koszutska, zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz Bronisław Karasek, przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej. Laureaci trzech pierwszych miejsc zostali wyróżnieni tytułem Radnego na Medal.

„Dziękuję mieszkańcom województwa śląskiego, którzy zdecydowali się oddać na mnie głos. Jest to dla mnie wyróżnienie tym bardziej ważne, że niejako wieńczy mój 12-letni okres pracy w Sejmiku Województwa Śląskiego. Mijająca kadencja była dla mnie szczególnie ważna, ponieważ miałam szansę przewodzić Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, co było poważnym wyzwaniem. Wspólnie zrealizowaliśmy duże projekty strategiczne, drogi wojewódzkie, koleje, Regionalny Program Operacyjny, wielkie inwestycje takie tak Stadion Śląski, Muzeum Śląskie czy Park Śląski. Życzę wszystkim państwu powodzenia w szrankach wyborczych, a mieszkańcom naszego regionu wyboru najlepszych i najbardziej odważnych radnych” – powiedziała Martyna Starc-Jażdżyk, odbierając nagrodę.

Spośród prezydentów miast najwięcej głosów otrzymała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza (kolejno Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa oraz Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina). Wśród burmistrzów najwyższe notowania miał  Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa (kolejno Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny oraz Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic), a wśród wójtów- Łukasz Stachera, wójt Gminy Poraj (kolejno Ireneusz Czech, wójt Gminy Kochanowice oraz Kazimierz Adamczyk, wójt Gminy Ornontowice). Na pierwszym miejscu w kategorii  starosta powiatowy znalazł się Paweł Sadza, starosta Powiatu Pszczyńskiego (kolejno Krystyna Kosmala, starosta Powiatu Tarnogórskiego oraz Andrzej Płonka, starosta Powiatu Bielskiego). Na podstawie tych wyników stworzony jest wojewódzki ranking, który wyłonił najlepiej ocenianych włodarzy w każdej z wymienionych kategorii.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak