Nowy kanał regatowy w Parku Śląskim

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Podpisano umowę na modernizację Kanału Regatowego w Parku Śląskim

W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Łukasz Czopik i członek Zarządu Krzysztof Klimosz, a także poseł Wojciech Saługa, radny Sejmiku Marek Kopel oraz prezes Parku Śląskiego, Paweł Bilangowski.

„Współpraca „obecnego i byłego marszałka” przynosi efekty. Województwo Śląskie jest przykładem, że zgoda buduje. Były marszałek Wojciech Saługa zapewnił finansowanie inwestycji w Parku Śląskim z Programu Jessica. Od 4 lat ten projekt realizujemy, zwiększając budżet i zakres. Dziś podpisano umowę na rewitalizację kanału regatowego na 17 mln zł. Kanał regatowy to jedna z wizytówek parku i kolejna, po modernizacji Planetarium Śląskiego, czy rozpoczęcia budowy drugiej linii kolei linowej "Elka", inwestycja w parku. Chcemy, by Park Śląski się modernizował, rozwijał i służył kolejnym pokoleniom mieszkańców” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Projekt zostanie zrealizowany ze środków pochodzących z programu Jessica, a jego wartość to 17,16 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm z Wrocławia: PBW Inżynieria i „Probudowa”. Warto przypomnieć, że środki z tego instrumentu zapewniono w poprzedniej kadencji samorządu województwa.

„Park Śląski to najważniejsza przestrzeń rekreacyjna w województwie śląskim. Wiele pracy przed nami, ale cieszę się, że zarząd województwa z marszałkiem Jakubem Chełstowskim zdecydował się kontynuować zapoczątkowany w poprzedniej kadencji program modernizacji tego miejsca. Podpisany w 2018 roku program inwestycyjny, opiewający wówczas na ponad 226 mln zł, był największy w historii, a dziś tych środków jest jeszcze więcej, podobnie jak zadań, które mają odmienić to miejsce” – podkreślał poseł Wojciech Saługa, były marszałek województwa śląskiego.

Rewitalizacja Kanału Regatowego jest przewidziana w dwóch etapach – remont nadbrzeży plus odmulenie kanału oraz wymiana mostków wraz z remontem wyspy. Drugi etap będzie przewidywał nasadzenia roślinności oraz rewitalizację alejek dojazdowych i otaczających miejsc wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

„Remont kanału regatowego w pierwszym etapie ma zakończyć się za mniej więcej dwanaście miesięcy. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania koncepcji otoczenia kanału, by zrealizować to zadania bezpośrednio po realizacji pierwszego etapu, więc myślę że za dwa lata ta inwestycja powinna być gotowa” – mówił prezes Parku Śląskiego, Paweł Bilangowski.

W ramach inwestycji wyremontowane zostaną kładki wiodące do wyspy i sama wyspa, w ten sposób, że dostęp do niej uzyskają osoby z niepełnosprawnościami. W tym celu zostanie zamontowana winda. Kanał będzie drożny i będzie z niego można przepłynąć do Dużego Stawu i na akweny powrócą kajaki i łódki.

Terminy wykonania: I etap – 90 dni od podpisania umowy z wybranym wykonawcą, na który składa się przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej. II etap to roboty budowlane i nasadzenia w terminie 270 dni od przekazania placu budowy. Następnie zostanie wyłoniony wykonawca remontu otoczenia Kanału Regatowego.

Park Śląski ogłosił przetarg na modernizację Kanału Regatowego w maju 2022 roku. Obiekt znajduje się w centralnej części parku, między aleją Fali i promenadą Gen. Jerzego Ziętka.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS