Oblicza polsko-węgierskiej współpracy

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Konsul Generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér gościł w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Z konsulem spotkali się marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Cieszę się, że możemy porozmawiać o wzajemnej współpracy i doświadczeniach obu krajów, szczególnie w kontekście transformacji. Współpraca z Węgrami, jej pogłębianie i realizacja wspólnych działań związanych z rozwojem Polski i Węgier, to krok w stronę przyszłości i świadectwo dobrych relacji, jakie od lat łączą oba państwa” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Warto przypomnieć, że partnerem regionalnym Województwa Śląskiego na Węgrzech jest Borsod-Abauj-Zemplen, porozumienie dwustronne zawarto w 2001 roku. W 2019 roku marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża gościli na Węgrzech, tematem spotkania była transformacji obu regionów. W dniach 21-23 września 2019 roku przewodniczący Dezső Török wraz z delegacją przebywał w województwie śląskim w ramach X Dnia Węgierskiego w Katowicach. Oprócz delegacji z Borsod-Abauj-Zemplen w wydarzeniu uczestniczyła delegacja z miasta Miszkolc oraz dr Csaba Balogh, wiceminister spraw zagranicznych Węgier i Adrienne Kormendy, ówczesna konsul generalna Węgier w Krakowie.

W marcu 2015 roku w Katowicach odbywały się obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem Prezydentów Polski i Węgier. Odsłonięto wówczas pomnik Henryka Sławika i Jozsefa Antalla przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Tibor Gerencsér sprawuje funkcję konsula generalnego Węgier w Krakowie od września 2020 roku. Urodził się 24 marca 1986 roku w Pápa. Ukończył Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Uniwersytet Warszawski. W latach 2018 – 2020 był dyrektorem Fundacji im. Wacława Felczaka w Budapeszcie. W 2015 roku uczestniczył w międzynarodowym programie parlamentarnym w Kancelarii Sejmu w Warszawie. W latach 2012-2013 był wykładowcą na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS