Ocalić turystykę

 graf. UMWS graf. UMWS

Turystyka to jedna z branż, które zostały najmocniej dotknięte przez pandemię COVID-19. Zmniejszenie liczby turystów przyniosło straty zarówno w przychodach przedsiębiorców, jak i dochodach gmin, dla których turystyka jest wiodącą gałęzią gospodarki. W odpowiedzi na załamanie rynku w 2020 roku powstał Śląski Pakiet dla Turystyki.

Wysokość wsparcia wyniosła 3,5 mln zł. Środki były skierowane do organizatorów turystyki, zarządców obiektów i atrakcji turystycznych, na kampanie społeczne, które miały stymulować popyt na usługi turystyczne. Z pomocy skorzystało 405 podmiotów, województwo dofinansowało blisko 480 wydarzeń, a kampanie społeczne promujące turystykę zyskały blisko 30 mln zasięgu.

W wakacje ruszyła kampania społeczna w zakresie promocji marek turystycznych: Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidów, Śląska Cieszyńskiego, Krainy Górnej Odry i szlaków tematycznych: Szlaku Orlich Gniazd, Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki, Szlaku Zabytków Techniki. Związane z regionem osoby polecały Śląskie jako dobre miejsce do wypoczynku. W filmach zachęcających do odwiedzenia regionu wzięli udział m.in.: Bracia Golec, Adam Małysz, Krzysztof Wielicki, Witold Bańka, zespół Carrantuohill, Justyna Święty-Ersetic, Remigiusz Rączka i Tomasz Rożek. W czerwcu 2020 roku ruszyła też akcja Śląskie Bezpiecznie, skierowana do turystów. Jej celem było podniesienie bezpieczeństwa poprzez wyposażenie wybranych punktów turystycznych w bezpłatne zestawy do ochrony osobistej. W ramach akcji dostarczono 30 tys. maseczek do blisko stu obiektów turystycznych i punktów informacji turystycznej w regionie.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął w styczniu 2021 roku uchwałę o wsparciu gmin, dla których turystyka jest jedną z ważnych branż gwarantujących wpływy do budżetu. Kwota pomocy jest wyższa niż w ubiegłym roku (3,5 mln zł) i wyniesie aż 84 mln zł. Na początek pomiędzy gminy została rozdzielona kwota 8 mln zł. Dwanaście gmin otrzymało wsparcie w odbudowie ruchu turystycznego, który ucierpiał wskutek pandemii koronawirusa. Symboliczne czeki wręczono gminom w Szczyrku. Pomoc ma formę rekompensat za utracone dochody budżetowe. Wysokość pomocy na jedną gminę wynosiła do 2 mln zł (dotyczy gmin, w których stosunek liczby miejsc noclegowych do liczby mieszkańców przekracza wskaźnik 0,5) i po 500 tys. zł w przypadku pozostałych gmin. Szczyrk został wsparty kwotą 2 mln zł. Pomoc tej samej wielkości otrzymała Wisła, 1 mln zł trafiło do Ustronia, po 500 tys. zł do gmin Istebna, Jeleśnia i Bielsko-Biała, 477 tys. zł otrzymały Wilkowice, 300 tys. zł Węgierska Górka, 298 tys. zł zasiliło budżet gminy Brenna, 200 tys. zł trafiło do gminy Jaworze, 125 tys. zł do Rajczy i 100 tys. zł do Gilowic.

Województwo śląskie współorganizowało imprezy promujące marki turystyczne m.in. Juromanię, czyli Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidy WinterGo i Industriadę. Łącznie w wydarzeniach uczestniczyło ponad 25 tys. osób.

Jednym z bardziej dotkniętych sektorów turystyki była turystyka zorganizowana, w tym szkolna. Duża część przedsiębiorców turystycznych pozostała bez zleceń. Łącząc wsparcie organizatorów z promocją atrakcji turystycznych regionu powstała akcja Odkryj Śląskie. W efekcie zorganizowano 60 wycieczek, w których wzięło udział 2,7 tys. uczniów, którzy odwiedzili 180 płatnych atrakcji i obiektów w województwie śląskim. Wysokość wsparcia wyniosła prawie milion zł.

Dzięki wsparciu ze środków Województwa Śląskiego powstały m.in.: Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, który ma stać się wizytówką turystyki religijnej, a także projekt „Śląskie. Po zdrowie”, będący odpowiedzią na rosnące zainteresowanie w zakresie turystyki medycznej i uzdrowiskowej.

Przedsiębiorcy z regionu mogli składać wnioski w konkursie „Inwestycje w MŚP”. To kontynuacja Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Branża otrzyma pomoc na łączną kwotę 87,5 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana w naborze wynosi 500 tys. zł, a zakres pomocy sięga 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć otrzymane dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje przyczyniające się do rozbudowy posiadanych aktywów niezbędnych do utrzymania działalności, podniesienie atrakcyjności oferowanych usług, przeprowadzenie prac modernizacyjnych podwyższających standard bazy noclegowej czy gastronomicznej. Nabór wniosków zakończył się w maju 2021 roku.