Odszedł Andrzej Molin, radny Sejmiku

 Radny Andrzej Molin. Radny Andrzej Molin.
Kondolencje Zarządu Województwa Śląskiego

Zmarł radny Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Molin.

Człowiek zasłużony dla miasta Wisły, oraz całego regionu.

Wieloletni nauczyciel. Był wicedyrektorem, a w latach 1992-2006 dyrektorem Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.

W latach 2002-2006 radny Rady Miasta Wisła, a w latach 2006-2010 burmistrz Wisły. Zasiadał jako radny w Radzie Powiatu Cieszyńskiego, a w obecnej kadencji radny Sejmiku Województwa Śląskiego.


Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Andrzeja Molina, radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. To był doświadczony samorządowiec, zawsze oddany sprawom Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wisły i subregionu południowego.

Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia.

Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski