Ku zielonej rewolucji

 graf. UMWS graf. UMWS

W ramach RPO 2014-2020 ogłoszono aż 25 naborów z zakresu odnawialne źródeł energii (OZE) oraz termomodernizacja. Wybrano 493 projekty na kwotę ok. 1,23 mld zł (wkład UE razem ze środkami z budżetu państwa). Podział projektów ze względu na rodzaj w omawianym zakresie rozłożył się następująco: odnawialne źródła energii (OZE) 26 proc., termomodernizacja 74 proc. W ciągu dekady mamy stać się regionem ekologicznie przyjaznym i tworzyć nowe miejsca pracy w zielonej gospodarce. I jest to jeden z głównych priorytetów trwającej kadencji obecnego zarządu województwa.

27 i 28 stycznia 2020 roku, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościło uczestników międzynarodowej konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, poświęconej Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Było to przedsięwzięcie współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Przedstawiciele regionów z różnych części Europy rozmawiali o gospodarce, transformacji, rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej oraz szansach związanych z nową perspektywą finansową UE. Gościem głównym konferencji była komisarz ds. spójności i reform Unii Europejskiej, Elisa Ferreira.

W październiku ubiegłego roku, radni Sejmiku jednomyślnie przyjęli wieloletnią strategię dla województwa, którego podstawą jest program „Zielone Śląskie 2030”. Strategia koncentruje się na poprawie jakości życia w regionie oraz zielonej transformacji gospodarczej.

Dużą rolę odgrywa Park Śląski. W ciągu najbliższych lat trafi tu 210 mln zł w ramach unijnej inicjatywy Jessica. Inwestycje to modernizacja Ogrodu Japońskiego i otoczenia hali „Kapelusz”, remont Świątyni, remont Dużego i Małego Kręgu Tanecznego, uregulowanie gospodarki wodnej oraz budowa Parku Wielu Pokoleń. Za 65 mln zł zmodernizowane zostanie kąpielisko Fala, a jego powierzchnia w nowej formie zajmie około 4 hektarów. Metamorfozę przechodzi również Planetarium Śląskie. W nowym gmachu obok astronomii prezentowane będą zagadnienia związane z sejsmologią i meteorologią. Po zakończeniu robót budowlanych i wyposażeniu Planetarium Śląskie wzbogaci się o nowoczesny budynek o powierzchni ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych.