Zdrowie. Walka z pandemią

 graf. UMWS graf. UMWS

Województwo Śląskie przekazało na walkę z koronawirusem ponad 300 mln zł. To najwięcej w skali kraju.

Pierwsze środki z budżetu województwa trafiły do szpitali w marcu 2020 roku. Dzięki temu nie zabrakło łóżek dla pacjentów, nie było problemów ze sprzętem do leczenia. Zakupiono niezbędne urządzenia i środki ochrony bezpośredniej. Śląskie jako jeden z trzech pierwszych regionów w Unii Europejskiej uzyskało zgodę na zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, dzięki czemu możliwe było przekierowanie 75 mln euro na walkę z COVID-19.

W regionie na ten cel pomiędzy szpitale podzielono ogółem aż 123 mln zł, które trafiły do kilkudziesięciu placówek medycznych. Kwota 105 mln zł pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 12 mln zł to środki z budżetu państwa, a 6 mln zł to wkład beneficjentów. Było to możliwe dzięki udanej współpracy z Komisją Europejską oraz rządem premiera Mateusza Morawieckiego.

Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował się przekazać na służbę zdrowia dodatkowe 62 mln zł z budżetu. 27 mln zł rozdysponowano na ustabilizowanie finansów szpitali, 21 mln zł na inwestycje, a 12 mln zł na przeciwdziałanie epidemii. Zarząd województwa zdecydował ponadto o uruchomieniu 13 mln zł przeznaczonych dla placówek sprawujących całodobową opiekę nad seniorami i sfinansowanie zatrudnienia pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji, zakup środków ochrony indywidualnej i doposażenie placówek w sprzęt.

Kolejnych 65 mln zł przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla 26 szpitali. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę intencyjną w sprawie woli powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia dla szpitali powiatowych. Środki w wysokości 11,8 mln zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do walki z pandemią. Śląskie wsparło również szpitale, dla których organem prowadzącym są gminy i powiaty, czego przykładem był Szpital Śląski w Cieszynie, który otrzymał 6 mln zł ma utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc.

W ramach pomocy w walce z COVID-19 flotę Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zasiliło 10 ultranowoczesnych ambulansów typu C. Karetki kosztowały 4,4 mln zł i obsługują stacje pogotowia w kilku miastach aglomeracji. Trzy ambulanse trafiły też do pogotowia ratunkowego w Cieszynie.

Ważną rolę w walce z koronawirusem pełnią również naukowcy z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum, zajmujący się wyizolowaniem i sekwencjonowaniem genomu wirusa SARS-CoV-2. Laboratorium uzyskało z funduszy unijnych 2,5 mln zł na zakup sprzętu oraz adaptację i rozbudowę pomieszczeń. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,2 mln zł.