Zielone serce Śląska

Modernizacja Parku Śląskiego to jedno z najważniejszych wyzwań realizowanych w regionie. Marszałek Jakub Chełstowski powołał Radę Społeczną ds. Parku i zorganizował Okrągły Stół dla Parku Śląskiego, włączając w proces rewitalizacji społeczników skupionych wokół tego miejsca. Prace modernizacyjne nabierają już tempa. W ciągu najbliższych lat trafi tu 210 mln zł w ramach unijnej inicjatywy Jessica. W efekcie planowanych inwestycji ma powstać wyjątkowa przestrzeń rekreacyjna w samym sercu Śląska, nowoczesna i przyjazna dla przedstawicieli wszystkich pokoleń.

Wśród aktualnie realizowanych inwestycji są m.in.: modernizacja Ogrodu Japońskiego, remont hali „Kapelusz” i Świątyni Petrycha, uregulowanie gospodarki wodnej oraz budowa Parku Wielu Pokoleń. Za 30 mln zł zmodernizowane zostanie kąpielisko Fala, a jego powierzchnia w nowej formie zajmie około 4 hektarów. Jeszcze w tym roku zakończony zostanie remont ciągów komunikacyjnych. W parku ma powstać inteligentna i przyjazna dla środowiska infrastruktura, z systemem ładowarek elektrycznych i transportu elektrycznego oraz energooszczędnym oświetleniem. W parku pojawią się nowe ławki i chodniki, a parkowe budynki zyskają energię ze źródeł odnawialnych.

Metamorfozę przechodzi również Planetarium Śląskie. W nowym gmachu obok astronomii prezentowane będą zagadnienia związane z sejsmologią i meteorologią. Po zakończeniu robót budowlanych i wyposażeniu Planetarium Śląskie wzbogaci się o nowoczesny budynek o powierzchni ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych.

Zmiany i nowe inwestycje realizowane są też w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, czego przykładem może być powrót pingwinów po 43 latach ich nieobecności.