Pracownia Akceleratora Liniowego w częstochowskiej Parkitce

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W zakładzie radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie otwarto nowoczesną pracownię akceleratorową, do której został zakupiony akcelerator Versa HD

Nowy sprzęt możliwi leczenie najbardziej skomplikowanych przypadków nowotworowych. Zakup został dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz Województwo Śląskie.

„Cieszę się, że możemy dzisiaj przekazać to urządzenie, które będzie służyć mieszkańcom Częstochowy, ale i całego regionu. Zarząd województwa stawia na inwestycję w służbę zdrowia, dlatego przekazujemy środki z budżetu województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, by mieszkańcy regionu mieli szeroki dostęp do usług medycznych, ale także po to, by personel szpitali mógł pracować w komfortowych warunkach” – mówiła podczas otwarcia nowej pracowni Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Akcelerator Versa HD firmy Elekta jest stosowany w radioterapii i zabiegach radiochirurgii. To jedno z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych pod względem technologicznym urządzeń tego typu. Pozwala zminimalizować wpływ leczenia onkologicznego na jakość życia pacjenta, ograniczyć ekspozycję tkanek na naświetlanie i zmniejszyć skutki uboczne terapii.

„Zakup nowoczesnego akceleratora przez nasz szpital pozwoli na wdrożenie innowacyjnych technik leczenia, które były do tej pory niedostępne w regionie częstochowskim. Wpłynie to na poprawę efektywności oraz wzrost bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów. Warto dodać, że dostęp do tak zaawansowanej technologii był do tej pory możliwy wyłącznie w najlepszych ośrodkach onkologicznych” – zwraca uwagę Zbigniew Bajkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

W uroczystości otwarcia nowej pracowni uczestniczyli m.in.: senator Ryszard Majer, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz radni Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocin i Stanisław Gmitruk.

Władze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce podkreślają, jak istotny dla całego regionu jest stały rozwój nowoczesnych technologii w leczeniu chorób onkologicznych. Zakup akceleratora to kolejne z działań mające na celu poprawę jakości i skuteczności terapii. Obecnie trwają również prace nad projektem budowy trzech sal operacyjnych o profilu onkologicznym wraz z niezbędną modernizacją sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS