Przyspieszenie angażowania pieniędzy w obszarze strategicznej interwencji

 Zdjęcie Zdjęcie
Pod przewodnictwem marszałka Jakuba Chełstowskiego rozpoczął prace Zespół ds. koordynacji i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) dla miast Bytom i Radzionków.

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się I inauguracyjne posiedzenie Zespołu. W spotkaniu udział wzięli marszałek województwa Jakub Chełstowski- przewodniczący Zespołu oraz członek zarządu Izabela Domogała- zastępca przewodniczącego Zespołu. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele poszczególnych merytorycznych Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Wydziału Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Bytomiu.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań, które usprawnią proces angażowania w rewitalizację środków dostępnych w ramach OSI. W oparciu o dotychczasowe wyniki wdrażania, ocena tempa angażowania środków w projekty rewitalizacyjne OSI nie jest zadowalająca dla zarządu województwa. Dlatego konsekwencją była decyzja o powołaniu Zespołu.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca br. w gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem członka zarządu Izabeli Domogały poświęcona przedstawieniu propozycji trzech „kół ratunkowych” dla Bytomia. Jednym z „kół” był właśnie omawiany Zespół. Drugie koło ratunkowe to specjalne punktowanie dla Bytomia, czyli punkty dodatkowe dla projektów, które pojawią się w najbliższych konkursach, tj. II i IV kwartał tego roku. Trzecie „koło ratunkowe” to włączenie miasta Bytomia do uczestnictwa w pracach Regionalnego Zespołu w ramach inicjatywy Coal Regions in Transition, która jest dedykowana dla europejskich regionów górniczych będących w okresie transformacji. Inicjatywa stanowi płaszczyznę współpracy w zakresie projektów innowacyjnych, prośrodowiskowych oraz społeczno-gospodarczych mających m.in. wpływ na działania restrukturyzacyjne w górnictwie.

Podczas posiedzenia marszałek Jakub Chełstowski podkreślił, iż intencją samorządu województwa jest wsparcie Bytomia i pomoc w wyjściu z obecnego impasu. Zaznaczył, że zarządowi województwa zależy na „odczarowaniu” wizerunku Bytomia.

Łączna alokacja w RPO WSL przeznaczona na rewitalizację OSI Bytom wynosi 100 mln euro. Z tej kwoty 55% to środki na rewitalizację infrastruktury a 45% na projekty o charakterze społecznym. Obecne zaangażowanie tych środków w projekty jest na poziomie ok. 70%. Na obecną chwilę wolna kwota, pozostała na działania społeczne w ramach OSI wynosi ponad 36 mln zł. a na projekty infrastrukturalne to ponad 41,5 mln zł. Te pieniądze powinny zostać jak najszybciej zaangażowane w projekty.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie