Skład Rady ds. elektromobilności

Skład Rady ds. elektromobilności (stan na dzień 06.03.2018)

 1. dr Michał Gramatyka - Wicemarszałek Województwa Śląskiego;
 2. dr hab. Krzysztof Zamasz - prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 3. Jakub Stęchły - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia;
 4. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski - prof. nzw. w Politechnice Śląskiej;
 5. prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie;
 6. dr Michał Markiewicz - Kierownik Projektu ds. elektromobilności, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie;
 7. Tomasz Zjawiony - Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach;
 8. Zbigniew Gieleciak - Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;
 9. dr Maciej Sołtysik - Dyrektor ds. Innowacji, PSE Innowacje Sp. z o.o.;
 10. Włodzimierz Hrymniak – Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych w Polskim Funduszu Rozwoju S.A., E-bus Program Menedżer;
 11. dr Marcin Lis – Prorektor ds. rozwoju i spraw studenckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
 12. dr hab. inż. Jakub Bernatt – Dyrektor Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL;
 13. dr hab. inż. Anna Timofiejczuk - prof. nzw. w Politechnice Śląskiej;
 14. Marzena Koczut – Prezes Zarządu, LOTOS Lab Sp. z o.o.;
 15. Grzegorz Kwitek – Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 16. prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Gzik – Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego;
 17. Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.;
 18. dr hab. inż. Jan Skowronek – Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;
 19. Marek Ćmiel – Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach.