Skład Śląskiego Forum Ekspertów

Przewodniczący Śląskiego Forum Ekspertów: Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Wiceprzewodniczący: Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

W skład Forum wchodzą także:

 • Grzegorz Tobiszowski – poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Witold Bańka – przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej
 • Marek Wesoły – poseł na Sejm RP
 • Filip Grzegorczyk – prezes Zarządu, Tauron S.A.
 • Tomasz Rogala – prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza S.A.
 • Daniel Ozon – wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Polski Wodór
 • Zbigniew Gieleciak – prezes Zarządu, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
 • Jadwiga Dyktus – prezes Zarządu, Towarzystwo Finansowe Silesia
 • Marcin Materna – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • dr hab. n. med. Michał Zembala – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Wojciech Kuśpik – prezes Zarządu, PTWP S.A.
 • Jan Widera – prezes Zarządu, Stadion Śląski
 • Adam Wawoczny – prezes Zarządu, Śląska Organizacja Turystyczna
 • Krzysztof Krystowski – prezes Zarządu, Śląski Klaster Lotniczy
 • Artur Tomasik – prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
 • Aleksander Szlachetko – prezes Zarządu, ESL Polska sp. z o.o.
 • Izabella Żyglicka - Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej, Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG
 • Agnieszka Gajewska – partner, sektor publiczny, PwC
 • Marcin Nowak – Head of management board – ABSL
 • Mariusz Mielczarek – Head of Public Policy CEE, Amazon
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • prof. UE, dr hab. Robert Tomanek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Jan Bondaruk – zastępca dyrektora, Główny Instytut Górnictwa
 • Marcin Krupa – prezydent Katowic
 • Krystian Stępień – prezes Zarządu, Fundusz Górnośląski S.A.
 • Marcin Wilk – prezes Zarządu, Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
 • Krzysztof Spyra – dyrektor, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Grzegorz Sikorski – dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy
 • ­­Agnieszka Łasut - prezes Zarządu Smart Secure Networks Sp. z o.o., Koordynator Śląskiego Klastra IoT
 • Artur Kozłowski - dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
 • Bogdan Traczyk - prezes Zarządu Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości
 • Małgorzata Staś – dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Wojciech Dziąbek – dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Aleksandra Monsiol-Szatkowska – dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego