Skład Śląskiej Rady Turystyki

Śląska Rada Turystyki:

 1. Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego;
 2. Wojciech Dziąbek – Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
 3. Dr Grzegorz Jankowski – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Prodziekan ds. nauki, Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja;
 4. Dr hab. Rajmund Tomik – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów; Kierownik Katedry Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki;
 5. Dr Krzysztof Cieślikowski – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką AWF Katowice;
 6. Adam Wawoczny – Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej;
 7. Adam Markowski – Przewodniczący Związku Gmin Jurajskich;
 8. Jarosław Klimaszewski – Prezes Stowarzyszenia „Region Beskidy”;
 9. Janusz Pierzyna – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza;
 10. Bartłomiej Szewczyk – Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;
 11. Zbigniew Pawlak – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej;
 12. Wojciech Kuśpik - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości S.A.;
 13. Jadwiga Wieczorek – Prezes Śląskiej Izby Turystyki;
 14. Edward Wieczorek – Kierownik Regionalnej Pracowni PTTK;
 15. Dariusz Gacek – przewodnik górski;
 16. Grzegorz Chmielewski – Prezes Śląskiego Oddział Polskiej Izby Turystyki, Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki;
 17. Krystyna Gołąbek – Śląski Oddział Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”;
 18. O. Mariusz Tabulski - Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.