Skład WKUA Województwa Śląskiego VI kadencji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 maja 2019 r.

Skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa

W skład Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa wchodzą następujące osoby: 

 1. prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – Wydział Architektury, Politechnika Śląska – Przewodniczący WKU-A,
 2. mgr inż. arch. Katarzyna Łabarzewska – Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – I Zastępca Przewodniczącego WKU-A,
 3. mgr inż. arch. Anna Poloczek – II Zastępca Przewodniczącego WKU-A, 
 4. dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, prof. nzw WST – Wydział Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna,
 5. mgr inż. Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnik ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, przedstawiciel Subregionu Zachodniego,
 6. mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń,
 7. mgr inż. arch. Teobald Jałyński - Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Jaworzna, przedstawiciel Subregionu Centralnego,
 8. dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka – Wydział Architektury, Politechnika Śląska,
 9. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński – Wydział Architektury, Politechnika Śląska, członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
 10. mgr inż. arch. Robert Konieczny,
 11. mgr inż. arch. Kinga Kwaśny,
 12. dr inż. arch. Stanisław Lessaer,
 13. mgr inż. arch. Mikołaj Machulik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice,
 14. mgr Magdalena Marek – Biuro Rozwoju Miasta Bielska-Białej, przedstawiciel Subregionu Południowego,
 15. dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski,
 16. dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski,
 17. dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ – Prezes Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice,
 18. mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz – Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP,
 19. dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak – Instytut Architektury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu,
 20. dr inż. arch. Agnieszka Szczepańska-Góra – Departament Strategii i Polityki Przestrzennej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,
 21. mgr inż. arch. Piotr Średniawa – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
 22. mgr inż. arch. Jadwiga Świerczyńska – Miejska Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Częstochowie, przedstawiciel Subregionu Północnego,
 23. dr Krzysztof Wrana – Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.