Skład WKUA Województwa Śląskiego VI kadencji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 143 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 6.11.2020 r.

Skład osobowy
Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego
VI kadencji samorządu województwa

W skład Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa, zwaną dalej „WKU-A”, wchodzą następujące osoby:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – Wydział Architektury, Politechnika Śląska – Przewodniczący WKU-A;
 2. Andrzej Figas – Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Geodeta Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – I Zastępca Przewodniczącego WKU-A;
 3. mgr inż. arch. Anna Poloczek – WPKiW S.A. - II Zastępca Przewodniczącego WKU-A;
 4. dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, prof. nzw WST – Wydział Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna, Członek WKU-A;
 5. mgr inż. Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnik ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, przedstawiciel Subregionu Zachodniego, Członek WKU-A;
 6. mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń - Członek WKU-A;
 7. mgr inż. arch. Teobald Jałyński - Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Jaworzna, przedstawiciel Subregionu Centralnego, Członek WKU-A;
 8. dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka – Wydział Architektury, Politechnika Śląska, Członek WKU-A;
 9. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński – Wydział Architektury, Politechnika Śląska, Członek WKU-A;
 10. mgr inż. arch. Robert Konieczny - Członek WKU-A;
 11. mgr inż. arch. Kinga Kwaśny - Członek WKU-A;
 12. dr inż. arch. Stanisław Lessaer - Członek WKU-A;
 13. mgr inż. arch. Mikołaj Machulik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice, Członek WKU-A;
 14. mgr Magdalena Marek – Biuro Rozwoju Miasta Bielska-Białej, przedstawiciel Subregionu Południowego, Członek WKU-A;
 15. dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, Członek WKU-A;
 16. dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Członek WKU-A;
 17. dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ – Prezes Zarządu Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, Członek WKU-A;
 18. mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz – Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, Członek WKU-A;
 19. dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak – Instytut Architektury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Członek WKU-A;
 20. dr inż. arch. Agnieszka Szczepańska-Góra – Departament Strategii i Polityki Przestrzennej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Członek WKU-A;
 21. mgr inż. arch. Piotr Średniawa – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Członek WKU-A;
 22. mgr inż. arch. Jadwiga Świerczyńska – Miejska Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Częstochowie, przedstawiciel Subregionu Północnego, Członek WKU-A;
 23. dr Krzysztof Wrana – Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Członek WKU-A