Skład WKUA Województwa Śląskiego VI kadencji

Załącznik do Zarządzenia nr 131/23 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 3 listopada 2023 r.

Skład osobowy
Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego
VI kadencji samorządu województwa

W skład Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa, zwaną dalej „WKU-A”, wchodzą następujące osoby:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – Wydział Architektury, Politechnika Śląska – Przewodniczący WKU-A;
 2. Małgorzata Staś – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu - Dyrektor ds. Transformacji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – I Zastępca Przewodniczącego WKU-A;
 3. mgr inż. arch. Anna Poloczek – Park Śląski S.A. - II Zastępca Przewodniczącego WKU-A;
 4. dr hab. inż. arch. Maciej Borsa - prof. AŚ w Katowicach – Wydział Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Akademia Śląska w Katowicach, Członek WKU-A;
 5. mgr inż. Tomasz Cioch – Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej, przedstawiciel Subregionu Zachodniego, Członek WKU-A;
 6. mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń - Członek WKU-A;
 7. mgr inż. arch. Teobald Jałyński - Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Jaworzna, przedstawiciel Subregionu Centralnego, Członek WKU-A;
 8. dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ – Wydział Architektury, Politechnika Śląska, Członek WKU-A;
 9. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński – Członek WKU-A; 10) mgr inż. arch. Robert Konieczny - Członek WKU-A;
 10. mgr inż. arch. Kinga Kwaśny - Członek WKU-A;
 11. dr inż. arch. Stanisław Lessaer - Członek WKU-A;
 12. mgr inż. arch. Mikołaj Machulik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice, Członek WKU-A;
 13. mgr Magdalena Marek – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Bielska-Białej, przedstawiciel Subregionu Południowego, Członek WKU-A;
 14. dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Członek WKU-A;
 15. dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Członek WKU-A;
 16. dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ – Prezes Zarządu Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, Członek WKU-A;
 17. mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Członek WKU-A;
 18. mgr inż. arch. Maciej Piwowarczyk – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa; Członek WKU-A;
 19. dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, prof. Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu – Dyrektor Instytutu Architektury w Raciborzu, Członek WKU-A;
 20. dr inż. arch. Agnieszka Szczepańska-Góra – Zastępca Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Członek WKU-A;
 21. mgr inż. arch. Piotr Średniawa – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Członek WKU-A;
 22. mgr inż. arch. Jadwiga Świerczyńska – Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna w Częstochowie, przedstawiciel Subregionu Północnego, Członek WKU-A;
 23. dr Krzysztof Wrana – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Centrum Rozwoju Regionalnego, Członek WKU-A.
 24. mgr inż. arch. Marta Zuber – członek Śląskiej Izby Architektów, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bielsko-Biała; Członek WKU-A.