Skład Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Załącznik do Zarządzenia nr 61/21
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 10 maja 2021 r.

Skład Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

I. Przewodnicząca Rady:

 • Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

II. Zastępcy Przewodniczącej Rady:

 1. Joanna Stynwak – Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
 2. Małgorzata Przybyłek – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

III. Członkowie Rady:

 1. Tomasz Mędrala – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii;
 2. Ireneusz Jelonek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
 3. Małgorzata Janas-Kozik – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 4. Robert Pudlo – Profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 5. Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego;
 6. Dominika Błasiak – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Kierownik Działu Analiz i Programowania;
 7. Tomasz Górski – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach;
 8. Joachim Foltys – Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku;
 9. Erwin Janysek – Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku;
 10. Beata Musialik – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. E. Cyrana w Lublińcu;
 11. Tomasz Broda – Dyrektor Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy;
 12. Piotr Lewandowski – Dyrektor Ośrodka Terapii Nerwic Dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu;
 13. Bożena Mocha-Dziechciarz – Prezes Zarządu Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o. o. w Kamieńcu;
 14. Mirosława Bochner – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach;
 15. Jacek Przybyło – Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.