Skład Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Skład Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego
 
I. Przewodniczący Rady:

 • Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

II. Zastępcy Przewodniczącego Rady:

 • Barbara Daniel – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • Grzegorz Gwóźdź – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

III. Członkowie Rady:

 • Ireneusz Jelonek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • Małgorzata Janas-Kozik – Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Robert Pudlo – Adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Mirosława Bochner – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach,
 • Dominika Błasiak – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Kierownik Działu Analiz i Programowania,
 • Tomasz Górski – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 • Andrzej Krawczyk – Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,
 • Anna Rusek – Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku,
 • Małgorzata Witkowska – p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. E. Cyrana w Lublińcu,
 • Tomasz Broda – Dyrektor Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy,
 • Piotr Lewandowski – Dyrektor Ośrodka Terapii Nerwic Dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu,
 • Grażyna Osińska – Prezes Zarządu Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o. o. w Kamieńcu”,