Skład Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Załącznik do Zarządzenia nr 60/23
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia  30.03.2023 r.

Skład Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

I. Przewodnicząca Rady:

 • Anna Jedynak – Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

II. Zastępca Przewodniczącej Rady:

 • Halina Czapla – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

III. Członkowie Rady:

 1. Tomasz Mędrala – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii;
 2. Ireneusz Jelonek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
 3. Katarzyna Sitnik-Warchulska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej;
 4. Małgorzata Janas-Kozik – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 5. Robert Pudlo – Profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 6. Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego;
 7. Tomasz Górski – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach;
 8. Joachim Foltys – Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku;
 9. Erwin Janysek – Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku;
 10. Beata Musialik – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. E. Cyrana w Lublińcu;
 11. Tomasz Broda – Dyrektor Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy;
 12. Piotr Lewandowski – Dyrektor Ośrodka Terapii Nerwic Dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu;
 13. Anna Somiak – Prezes Zarządu Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o. o. w Kamieńcu;
 14. Jacek Przybyło – Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach;
 15. Tomasz Pawlak – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie;
 16. Wojciech Sołtys – Przedstawiciel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, Kierownik Oddziału Psychiatrii;
 17. Agnieszka Mendakiewicz – Przedstawiciel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, Kierownik Oddziału Psychiatrii Całodobowej i Dziennej;
 18. Adam Pietrulewicz – Przedstawiciel Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży;
 19. Małgorzata Grządziel – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Kierownik Działu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie;
 20. Mirosława Bochner – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.
Załączniki
Skład Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego [PDF 262,8kB]