Skład WRBRD

Załącznik do Zarządzenia nr 70/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2019

Skład Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

 1. przewodniczący – Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego;
 2. zastępcy przewodniczącego:
  1. Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski,
  2. Krzysztof Justyński – Śląski Komendant Wojewódzki Policji;
 3. sekretarz – Mirosław Grzywa – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach;
 4. członkowie:
  1. Anna Sokołowska-Olesik – Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
  2. Marek Niełacny – p.o. Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach,
  3. Aleksandra Kroczek – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
  4. mjr Andrzej Ożga – przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
  5. Wacław Wójcik – Główny Specjalista ds. Obronnych – przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty,
  6. Członek Zarządu Województwa sprawujący nadzór nad Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego,
  7. Piotr Kołodziejczyk – Starosta Myszkowski – przedstawiciel Zarządów Powiatów Województwa Śląskiego,
  8. Andrzej Babczyński – Zastępca Prezydenta Częstochowy – przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – przedstawiciel Subregionu Północnego,
  9. Roman Rabsztyn – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji,
  10. Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  11. Zbigniew Tabor – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich – przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
  12. Tadeusz Taranek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie – przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
  13. Aleksandra Wielgosz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach – przedstawiciel zarządów dróg powiatowych;
 5. osoby wskazane przez przewodniczącego:
  1. Jan Kawulok – Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego,
  2. Ewa Mucha – Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  3. Rafał Sadowski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej,
  4. Jerzy Kocyga – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Częstochowie,
  5. Marek Stańco – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Bielsku-Białej przedstawiciel Subregionu Południowego,
  6. Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lubliniec – przedstawiciel Subregionu Centralnego,
  7. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku Subregionu Zachodniego – przedstawiciel Subregionu Zachodniego,
  8. Katarzyna Dobrzańska-Junco – Prezes Zarządu Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  9. Daniel Jach – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie,
  10. Michał Kasperczyk – Radny Rady Miasta Tychy,
  11. Kazimierz Dajka – Radny Rady Miasta Żory.