Skład WRBRD

Załącznik do Zarządzenia nr 5/21 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 stycznia 2021

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

W skład Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach wchodzą:

 1. przewodniczący – Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego;
 2. zastępcy przewodniczącego:
  1. Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski,
  2. Krzysztof Justyński – Śląski Komendant Wojewódzki Policji;
 3. sekretarz – Łukasz Drob – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach;
 4. członkowie:
  1. Anna Sokołowska-Olesik – Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
  2. Marek Niełacny – p.o. Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach,
  3. Aleksandra Kroczek – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
  4. płk Marek Majocha – przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
  5. Wacław Wójcik – Główny Specjalista ds. Obronnych – przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty,
  6. Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa Śląskiego – przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego,
  7. Piotr Kołodziejczyk – Starosta Myszkowski – przedstawiciel Zarządów Powiatów Województwa Śląskiego,
  8. Dawid Ochód – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach – przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,
  9. Roman Rabsztyn – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji,
  10. Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  11. Zbigniew Tabor – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich – przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
  12. Tadeusz Taranek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie – przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
  13. Aleksandra Wielgosz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach – przedstawiciel zarządów dróg powiatowych;
  14. osoby wskazane przez Marszałka Województwa Śląskiego:
   • Jan Kawulok – Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego,
   • Beata Drobny – Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
   • Janusz Freitag – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej,
   • Jerzy Kocyga – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Częstochowie,
   • Piotr Grzybowski – Zastępca Prezydenta Częstochowy – przedstawiciel Subregionu Północnego,
   • Marek Stańco – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Bielsku-Białej przedstawiciel Subregionu Południowego,
   • Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lubliniec – przedstawiciel Subregionu Centralnego,
   • Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku Subregionu Zachodniego – przedstawiciel Subregionu Zachodniego,
   • Katarzyna Dobrzańska-Junco – Prezes Zarządu Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
   • Daniel Jach – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie,
   • Michał Kasperczyk – Radny Rady Miasta Tychy,
   • Kazimierz Dajka – Radny Rady Miasta Żory.