Skład zespołu ds. HIV i AIDS

Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

  1. Przewodnicząca – Małgorzata Przybyłek – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów
Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach;
  2. Zastępca Przewodniczącego – Piotr Heliński – Kierownik Referatu Polityki Zdrowotnej 
w Departamencie Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach;
  3. Członek Zespołu – Dorota Wodzisławska-Czapla – Zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
  4. Członek Zespołu – Włodzimierz Mazur – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych;
  5. Członek Zespołu – Magdalena Kałamarz – przedstawiciel Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
  6. Członek Zespołu – Tomasz Wojtasik – Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS 
w Warszawie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach