Śląskie dla pszczół

 „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS
Na Trutowisku Murcki wręczono umowy podmiotom wyłonionym w ramach pierwszej edycji otwartego konkursu ofert „Śląskie dla pszczół”

Przedstawiciele podmiotów, wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Śląskie dla pszczół” w 2022 roku, odebrali umowy z rąk Beaty Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Zadania realizowane będą do 30 września 2022 roku.

„Ten program jest realizowany po raz pierwszy. Wszystkim nam zależy na tym, by zintensyfikować współpracę w tym zakresie, współdziałać ze środowiskiem pszczelarzy ze wszystkich subregionów, a przy okazji promować pszczelarstwo. To jest projekt pilotażowy, chcemy zobaczyć jakie będzie zainteresowanie, jakie wsparcie państwa interesuje i w jakiej skali jesteśmy w stanie wesprzeć pszczelarzy w realizacji projektów. Zależy nam na tym, żeby ten program był kontynuowany, dlatego liczę na państwa wsparcie i merytoryczną dyskusję” – mówiła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa.

Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie województwa śląskiego na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu wynosiła łącznie 200 tys. zł. Wpłynęło 14 ofert. Dofinansowanie otrzymało 8 z nich.

Wsparcie przeznaczone jest na ochronę różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, owadów zapylających i roślin, edukację ekologiczną i promocję w zakresie pszczelarstwa na terenie województwa. Wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie na działania obligatoryjne tj. na zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych. Ponadto mogli uzyskać wsparcie na realizację przynajmniej jednego z działań dodatkowych:

 • edukacyjnych, m.in. na zajęcia, warsztaty, pokazy ekologiczne propagujące wiedzę o roli pszczół w środowisku, ich ochronę oraz przykłady dobrych praktyk związanych z rozwojem pasiek i hodowli.
 • promujących pszczelarstwo m.in. na propagowanie ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych.
 • poprawę warunków sanitarnych rodzin pszczelich m.in. na zakup węzy pszczelej.

Na liście rankingowej znalazły się:

 • FUNDACJA CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO; „Śląskie dla pszczół” – Pszczoła Plus na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – dotacja 25 tys. zł,
 • STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY „BESKIDZKIE TRUTNIE”; Cykl warsztatów „Wokół miodu - w odwiedzinach u królowej” – dotacja 24,7 tys. zł,
 • REJONOWE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY Z SIEDZIBĄ W ORNONTOWICACH; Pomagamy pszczołom w Ornontowicach – 23,7 tys. zł,
 • ŚLĄSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KATOWICACH; Pszczoła dla człowieka - człowiek dla pszczoły – 23,5 tys. zł,
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI; Bioróżnorodność Środowiska naturalnego a życie pszczół w pasiece edukacyjnej “Pod Strzyżówką” – prawie 25 tys. zł,
 • STOWARZYSZENIE MOST; Śląsk miodem płynący – 22,8 tys. zł,
 • STOWARZYSZENIE „7 DOLIN”; Pszczoły i ludzie – 20,4 tys. zł,
 • REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY W CZĘSTOCHOWIE
  1. Poprawa warunków pożytkowych dla owadów zapylających poprzez nasadzenia roślin miododajnych na terenach własnych.
  2. Promocja pszczelarstwa propagowanie, dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych – 23,4 tys. zł.

Poprzez zasiew i nasadzenia roślin miododajnych wzbogaci się baza pożytkowa dla pszczół oraz innych zapylaczy, powstaną łąki kwietne m.in. w Ornontowicach, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Mysłowicach i aleje drzew miododajnych m.in. w Rydułtowach, Wiśle. Zostaną również przeprowadzane warsztaty oraz doposażenia pasiek edukacyjnych w tym m.in. w Kocierzu Rychwałdzkim, Lędzinach, Wiśle. Ponadto poprawią się warunki sanitarne rodzin pszczelich.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS „Śląskie dla pszczół” fot. Tomasz Żak / UMWS