Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo

 Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
53 gminy z regionu otrzymają wsparcie w ramach marszałkowskiego konkursu dotyczącego zwiększenia potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych

W tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych 235 tys. zł. Środki trafią do 53 gmin z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego oraz środków ochrony indywidualnej. Symboliczne czeki wręczyli przedstawicielom gmin marszałek Jakub Chełstowski, radne Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla i Marta Salwierak, członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski i były starosta kłobucki Henryk Kiepura.

„Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Tylko w latach 2019-2023 udzieliliśmy wsparcia przy zakupie 114 samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z naszego regionu o łącznej wartości blisko 17 mln zł. Dziś inaugurujemy konkurs, którego celem jest pomoc dla tych jednostek w codziennym funkcjonowaniu, na zakup sprzętu strażackiego i środków ochrony indywidualnej. Tych potrzeb jest wiele, ale wierzę, że sukcesywnie będziemy zwiększać kwoty wsparcia i pomagać ochotniczym strażom w realizowaniu ich wyjątkowej misji” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Warto przypomnieć, że Samorząd Województwa Śląskiego w tej kadencji zwiększył wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2019 roku udzielił wsparcia w wysokości 3,1 mln zł na zakup 23 samochodów pożarniczych. W 2020 i 2021 roku kwota ta wyniosła po 3 mln zł i przeznaczono ją na zakup 27 pojazdów (2020 rok) i 23 pojazdów (2021 rok). W 2022 roku środki zwiększono do 4 mln zł na zakup 29 samochodów pożarniczych. W obecnym roku jest to kwota 3,76 mln zł z przeznaczeniem na zakup 13 samochodów pożarniczych.

„Dziękuję władzom regionu za wsparcie inicjatyw, które prowadziliśmy w ostatnim czasie i które zachęcały do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. 80 proc. finansowania OSP pochodzi ze środków samorządowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Najważniejsze, że każdy ze złożonych wniosków zyskał akceptację i te niewielkie inwestycję będą mogły zostać zrealizowane” – mówił Henryk Kiepura, były starosta raciborski i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Istotnym narzędziem wsparcia dla OSP są również środki unijne. W ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych przeznaczono 16,75 mln zł ze środków unijnych i 6,5 mln zł z budżetu państwa na 60 projektów obejmujących 76 jednostek OSP z terenu województwa śląskiego. Na działania związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii w infrastrukturze publicznej i medialnej trafiło ze środków unijnych 19 mln zł.

Wsparcie dla OSP trafia również za pośrednictwem gmin w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Wśród przykładowych projektów są m.in. modernizacja sali OSP, zagospodarowanie terenu przy remizie czy zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo. fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy
Zobacz również