Spotkanie Wielkanocne z seniorami

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne z seniorami, któremu przewodniczył Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Wśród gości spotkania znaleźli się wicemarszałkowie województwa śląskiego Wojciech Kałuża i Dariusz Starzycki, członkowie zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała i Michał Woś, przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, sekretarz województwa śląskiego Karolina Kosowska-Raczek, pełnomocnik wojewody ds. polityki senioralnej i społecznej Maria Nowak.Wśród przedstawicieli środowisk senioralnych gościli przedstawiciele rad ds. seniorów oraz uniwersytetów trzeciego wieku.

"Wszystkim Państwu składam serdeczne życzenia świąteczne. Oby nadchodzący czas był momentem skupienia, wyciszenia i nadziei na lepsze jutro. Pragnę zaznaczyć, że seniorzy są niezwykle istotni dla naszego społeczeństwa. Chcemy czerpać z Państwa wiedzy i doświadczenia”- zaznaczył Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Do życzeń świątecznych dołączył się także Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, który podziękował seniorom za ich szczególne zaangażowanie i aktywność.

Uroczystość uświetnił akcent artystyczny. Uczestnicy spotkania mieli okazje wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach: kwartetu smyczkowego oraz kwintetu instrumentów dętych blaszanych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak