Oświadczenie

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu / fot. Radosław Kazimierczak Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu / fot. Radosław Kazimierczak
Oświadczenie w sprawie doniesień medialnych na temat oddziału diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Zarząd Województwa oświadcza, że oddział diabetologii WSS im. św. Barbary w Sosnowcu nie został zlikwidowany. Szpital nadal dysponuje wysoko wykwalifikowanym personelem i kadrą lekarską, która zapewnia chorym specjalistyczną opiekę medyczną. Hospitalizacja odbywa się na bieżąco, nie występują żadne problemy organizacyjno-administracyjne, które mogłyby mieć wpływ na poziom świadczonych usług medycznych.

Zarząd Województwa z ubolewaniem zauważa fakt wykorzystywania przez radnych Platformy Obywatelskiej, na czele z radnym Michałem Gramatyką, sosnowieckiego szpitala św. Barbary do kolportowania plotek i półprawd, które nie mają nic wspólnego z faktami. Dla Zarządu Województwa Śląskiego ochrona zdrowia to priorytet. Zachęcamy radnych PO do działania na rzecz i dla dobra pacjentów.

Linki do stron zewnętrznych
Sesja nr VI/5/2019 z dnia 2019-02-04 - zapis posiedzenia

Filmy