Szeroki wachlarz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

 Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS
25 podmiotów z regionu otrzymało wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”

Konkurs dotyczył realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i był finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowy beneficjentom wręczyły Anna Jedynak-Rykała, wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz radna Sejmiku Województwa Śląskiego Alina Nowak.

„Cieszę się, że udało się zwiększyć pulę środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych i wesprzeć w ten sposób osoby z niepełnosprawnościami. Państwa praca jest niezwykle ważna i zdajemy sobie sprawę, że tych wyzwań i potrzeb jest z roku na rok coraz więcej. Liczymy na kolejne tego typu projekty, chcemy je wspierać i zapewniam, że tego wsparcia finansowego ze strony samorządu województwa nie zabraknie” – mówiła Anna Jedynak-Rykała, wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Środki w łącznej kwocie 739 tys. zł trafiły do 25 podmiotów z województwa śląskiego. Maksymalna kwota dotacji dla uczestników wynosiła 50 tys. zł. Warto podkreślić, że Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył na ten cel w 2023 roku łączną kwotę 2 mln zł.

To już drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. W pierwszym pn.: „Śląskie przyjazne niepełnosprawnym” wsparcie na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł otrzymało 29 podmiotów.                                                                                         

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności”. fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Wsparcie w ramach konkursu „Śląska paleta niepełnosprawności” [PDF 322,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1988/450/VI/2023 z dnia 2023-09-25