Unijne wsparcie na walkę z cukrzycą

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów, które realizują założenia Regionalnego Programu Przeciwdziałania Nadwadze, Otyłości i Cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020

Na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na który Zarząd przeznaczył ponad 23 mln zł, wpłynęły tylko cztery projekty, z czego dwa uzyskały rekomendację do wsparcia. Kwota dofinansowania, jaka została przeznaczona na wybrane projekty, wynosi ponad 10 mln zł, a więc nadal ok. 13 mln zł pozostaje do zagospodarowania.W ramach tych środków prowadzone będą działania zmierzające do zwiększenia świadomości mieszkańców województwa na temat konsekwencji nadwagi i otyłości, pomoc w identyfikowaniu jej objawów, umożliwienie wczesnej diagnostyki i leczenia, a także propagowanie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej jako formy zapobiegania wystąpienia ryzyka choroby.

Dofinansowanie otrzyma TELECARE spółka akcyjna, która wraz z partnerem projektu – przychodnią lekarską EMI-MED s.c. w Zawierciu złożyła aplikację o środki na projekt „Zmiana stylu życia osób w wieku aktywności zawodowej szansą do walki z chorobami cywilizacyjnymi, jakimi są otyłość i cukrzyca w XXI wieku”. Drugi projekt, który otrzyma dofinansowanie, to „Przeciwdziałanie nadwadze, otyłości i cukrzycy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” i będzie realizowany przez spółkę MED-ART z Orzesza wraz z partnerami: spółką Diagnostyka z Krakowa oraz spółką Koło Basenu z Rydułtów.

Urząd Marszałkowski apeluje do innych podmiotów z naszego regionu o wykorzystanie możliwości sfinansowania działań profilaktycznych służących walce z otyłością. Kolejna szansa na złożenie projektów będzie w pierwszym kwartale 2019 roku.

W ubiegłym roku Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu programu przeciwdziałania cukrzycy i otyłości, które znajdują się wśród chorób cywilizacyjnych o największym zagrożeniu dla zdrowia i życia ludności. W naszym województwie, w porównaniu do pozostałych regionów kraju, liczba zgonów spowodowanych cukrzycą jest największa. Istotnym zaś czynnikiem jej rozwoju jest m.in. nadmierna waga ciała. Zarówno przygotowanie programu, jak i projekty, które mają go wdrażać, są finansowane ze środków zaplanowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Linki do stron zewnętrznych
Lista dofinansowanych projektów
Regionalny Program Przeciwdziałania Nadwadze, Otyłości i Cukrzycy