Utworzenie Śląskiego Forum Ekspertów

Uchwała nr 878/120/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie:
utworzenia Śląskiego Forum Ekspertów

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.2019r., poz.512. z poźn. zm).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1

Utworzenie Śląskiego Forum Ekspertów pełniącego funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom pandemii w obszarze gospodarki oraz wspierania rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego.

§ 2

Śląskie Forum Ekspertów działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa
Wojciech Kałuża - Wicemarszałek Województwa
Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa
Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa
Beata Białowąs - Członek Zarządu Województwa

Załączniki
Śląskie Forum Ekspertów - regulamin organizacyjny [PDF 210,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 878/120/VI/2020 z dnia 2020-04-22 (BIP)