W podziękowaniu za krzewienie historycznej prawdy

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Filharmonia Śląska była gospodarzem gali wręczenia wyróżnień Gwiazdy Górnośląskiej nawiązującego do historycznego odznaczenia z czasów II Rzeczpospolitej

Przyznane wyróżnienia były wyrazem uznania za propagowanie wartości kulturowych naszego regionu i przywracanie prawdy historycznej związanej z Powstaniami Śląskimi.

W uroczystości wzięli udział m.in. minister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, parlamentarzyści, członkowie zarządu województwa: marszałek Jakub Chełstowski, Izabela Domogała, Beata Białowąs oraz radni Sejmiku: Alina Nowak, Maria Materla, Piotr Czarnynoga, Jarosław Szczęsny i Rafał Kedziora oraz przewodniczący Jan Kawulok.

- Gwiazda Górnośląska ma w tradycji nasze regionu ważne miejsce. Odwołując się do historii, jej ustanowienia w 1925 roku, nadawana była „w dowód uznania zasług położonych w walkach o wieczyste prawa Śląska piastowskiego". Dziś, po latach, gdy Śląsk jest częścią Polski, co w dużej mierze zawdzięczamy Powstańcom Śląskim, którzy przed stu laty oddawali życie właśnie za wolny Śląsk i wolną Polskę, Gwiazda Górnośląska nabiera szczególnego znaczenia. Honorujemy nią osoby i instytucje, reprezentujące przecież różne światy – przez duchowieństwo, kulturę aż po samorządy lokalne, które przyczyniają się do rozwoju Województwa Śląskiego, mają istotny wkład w jego promocję, ale także budowę tożsamości naszej Małej Ojczyzny. W ten sposób podtrzymujemy dziedzictwo naszych przodków, którzy, nie mam tu wątpliwości, byliby dziś dumni widząc Śląsk takim, jakim jest on dzisiaj - piękny, dumny i co najważniejsze – Śląsk polski. Wszystkim uhonorowanym Gwiazdą Górnośląską chciałbym serdecznie pogratulować i jednocześnie podziękować za pracę, poświęcenie i zaangażowanie dla naszego wspólnego Śląska. To dla mnie ogromny zaszczyt – akcentował marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Wśród mediów wyróżnienia Gwiazdy Górnośląskiej otrzymali: Tomasz Sakiewicz (Gazeta Polska, Republika TV), Piotr Ornowski (Radio Katowice), Maciej Wojciechowski (TVP Katowice), Redakcja Gościa Niedzielnego

- Pisząc o Śląsku zawsze przedstawialiśmy jego prawdziwy obraz i jego znaczenie. Tak też było z tematyką Powstań Śląskich, prawdą o tych wielkich zrywach narodowowyzwoleńczych, które przez lata przedstawiano fałszywie jako wojnę polsko – polską, a nie polsko – niemiecką, czyli taką jaką była naprawdę – podkreślił redaktor naczelny Gazety Polskiej, Tomasz Sakiewicz.

- Polityka historyczna jest jedną z misji Polskiego Radia. Cieszymy się, że jej owoce w postaci realizowanych przez nas materiałów są dostrzegane i doceniane – mówił szef PR Katowice Piotr Ornowski.

Wyróżnienie Gwiazdy Górnośląskiej przyznano także Stowarzyszeniu – Klubowi Gazety Polskiej. Gwiazdą uhonorowano także poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwigę Wiśniewską, ale z uwagi na obowiązki w Brukseli, nie mogła uczestniczyć w gali osobiście.

- To wyróżnienie motywuje mnie do jeszcze cięższej i wytrwałej pracy dla regionu – zaznaczyła Jadwiga Wiśniewska łącząc się online z uczestnikami uroczystości.

Gwiazdę Górnośląską otrzymali ponadto: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, poseł Wojciech Szarama, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, przewodniczący Sejmiku województwa Jan Kawulok; popularyzatorzy nauki: dr hab. prof. UŚ Zygmunt Woźniczka, dr Andrzej Krzystyniak, Czesław Sobierajski. Wśród śląskich miast uhonorowano Pszczynę. Wyróżnienia przyznano także wojskowym. Otrzymali je: ppłk. Grzegorz Gdula Dowódca 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej – dowódca Garnizonu Bytom, płk. Marek Majocha, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, płk. dypl. Tomasz Białas Dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej i płk. dypl. Artur Kozłowski Dowódca Jednostki Wojskowej Agat w Gliwicach.

- Dzieje się to w szczególnym momencie. Obchodzimy Święto Niepodległości, ale jednocześnie niespokojnie dzieje się na naszej wschodniej granicy – zaakcentowano podczas gali. 

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS