Wizyta ambasadora Francji

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Tematem rozmów były przygotowania do COP24

W dniach 3-14 grudnia br. odbędzie się w Katowicach COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W wydarzeniu weźmie udział blisko 30 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

W związku z tym wydarzeniem – najważniejszym globalnym forum poświęconym światowej polityce klimatycznej – gościem Urzędu Marszałkowskiego był dzisiaj Pierre Lévy, ambasador Francji w Polsce.

Z ambasadorem spotkał się Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, który przedstawił aktualny stan zaawansowania prac dotyczących konferencji COP24. Jednocześnie zostało potwierdzone dalsze zaangażowanie strony francuskiej we współorganizację wydarzeń towarzyszących COP24 w Katowicach. Podczas spotkania poruszono również zagadnienia dotyczące problematyki jakości powietrza oraz zielono-błękitnej infrastruktury. Nawiązano także do sytuacji politycznej Unii Europejskiej po tzw. brexicie.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego „Porozumienie paryskie”. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS