Wolność wspólną wartością

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Bazylice Ojców Franciszkanów w Panewnikach odbyło się spotkanie Wielkanocne z przedstawicielami organizacji kombatanckich, niepodległościowych i służb mundurowych

W spotkaniu uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski oraz dowódcy jednostek wojskowych, komendanci i szefowie służb mundurowych z województwa śląskiego.

„Taki czas i takie spotkania budują poczucie wspólnoty. Dziękuję Wam za patriotyczną postawę, służbę Ojczyźnie i to, że każdego dnia stoicie na straży naszego bezpieczeństwa. Jesteście dla nas inspiracją i świadectwem, że wolność jest największą wartością, a sytuacja w Ukrainie udowadnia, że nie jest nam ona dana raz na zawsze i musimy o nią zabiegać i pielęgnować wolność w naszych sercach” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałek Jakub Chełstowski złożył uczestnikom spotkania wielkanocne życzenia i wręczył okolicznościowe upominki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS