Wsparcie dla rozwoju sportu oraz bezpieczeństwa w górach

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy w dziedzinie kultury fizycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w górach.

Konkurs w dziedzinie kultury fizycznej dotyczy organizacji imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Na ten cel Zarząd Województwa przeznaczył 237 tys. zł.

Budżet drugiego konkursu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa w górach wynosi 150 tys zł.

O dofinansowanie w obu konkursach mogą się starać m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz kluby sportowe.

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs w dziedzinie kultury fizycznej
Konkurs w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego