Wsparcie dla subregionu południowego

 Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS
3 mln zł trafi do powiatów cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Przekazanie symbolicznych czeków odbyło się w Cieszynie. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa Śląskiego – Grzegorz Boski i Krzysztof Klimosz.

W całym regionie na ten cel przeznaczonych zostanie 14,1 mln zł.

„Drogi dojazdowe do gruntów rolnych są niezwykle potrzebne, tym bardziej się cieszę, że troska o zrównoważony rozwój pozwala zrealizować tego typu zadania w każdym z subregionów województwa śląskiego. Problemy z dojazdem, z wymywaniem dróg utrudniają życie, dlatego cieszę się, że możemy te pieniądze dobrze spożytkować” – podkreślał członek Zarządu Województwa Śląskiego, Krzysztof Klimosz.

Środki wydatkowane są m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego i pomiarowego na realizację celów związanych z ochroną gruntów rolnych. Jak podkreślał Grzegorz Boski, członek Zarządu Województwa Śląskiego, wciąż jest szansa na kolejne wsparcie dla gmin z subregionu południowego.

„Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w Bielsku-Białej, gdzie przekazaliśmy środki na budowę dróg lokalnych i gospodarkę wodno-ściekową. W przypadku gmin, dla których nie wystarczyło tych pieniędzy, ministerstwo przesuwa środki i jest duża szansa, że wnioski, które były pozytywnie rozpatrzone to wsparcie otrzymają. Wkrótce będziemy też przekazywać wsparcie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – zapewniał Grzegorz Boski.

Warto przypomnieć, że Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych środki pozyskiwane z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji są gromadzone przez Zarząd Województwa na wyodrębnionym rachunku bankowym. Do Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w tym roku wpłynęły wnioski z 49 Gmin i Powiatów na 67 dróg, o łącznej długości ok. 53 km.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wsparcie dla subregionu południowego. fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Powiat bielski [PDF 55,8kB]
Powiat cieszyński [PDF 64,6kB]
Powiat żywiecki [PDF 56,4kB]