Wsparcie lokalnych inicjatyw

 Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica
Podpisano pierwsze umowy w ramach tegorocznej edycji konkursu „Inicjatywa Sołecka”

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Solca w gminie Pilica wręczono symboliczne czeki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku. W uroczystości uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski oraz radny Sejmiku Rafał Porc.

Dofinansowanie otrzymały gminy z subregionu centralnego województwa śląskiego (powiaty: będziński, lubliniecki oraz zawierciański). Dwanaście projektów z dziesięciu gmin otrzymało wsparcie w łącznej wysokości 450 972 zł.

Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na budowę i wyposażenie placów zabaw, zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych.

22 maja br. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku. W ramach tegorocznego konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 188 wniosków. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona 100 zadaniom na kwotę 3 997 693,21 zł.

Dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w latach 2018-2022 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ponad 16,7 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica Wręczenie czeków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Sylwia Miklas/UMiG Pilica

Załączniki
Wyniki konkursu: SUBREGION CENTRALNY- Powiat zawierciański, lubliniecki, będziński [PDF 237,3kB]