Wsparcie samorządu województwa dla straży pożarnych

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Ochotnicze Straże Pożarne w województwie śląskim zakupią sprzęt gaśniczy za ponad 11 mln zł

W Rybniku Gotartowicach podpisano umowy na zakup specjalistycznego wyposażania dla 28 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Umowy w imieniu samorządu województwa podpisali: marszałek Wojciech Saługa oraz wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

„Ten dzień pokazuje, że dotrzymujemy słowa. Wiadomo, że zapotrzebowanie strażaków na nowoczesny sprzęt jest znacznie większe niż możliwości funduszy unijnych. Zdecydowaliśmy się na montaż finansowy środków europejskich, budżetu państwa,  budżetu województwa i WFOŚiGW, który pozwolił pozyskać ponad 40 mln zł w ciągu ostatnich trzech lat na wyposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. To ogromna wartość, zwłaszcza dla mniejszych samorządów. Jestem przekonany, że nowe pojazdy będą wszystkim dobrze służyć, podnosząc skuteczność akcji ratowniczych” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

„Cieszę się, że mogę dziś podpisać umowy na dofinansowanie dla 28 jednostek OSP w naszym województwie. Wzmacniamy bezpieczeństwo mieszkańców regionu, za które m.in. odpowiedzialny jest Zarząd Województwa. Wiemy, że potrzeby są znacznie większe niż środki. Nie możemy się zatrzymać, a pieniądze wydane na bezpieczeństwo publiczne zawsze będą dobrą inwestycją” – mówił wicemarszałek Dąbrowa.

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 28 projektów związanych z wyposażeniem jednostek OSP w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. O dofinansowanie ubiegać się mogły jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. Wsparcie można było pozyskać na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dofinansowanie w ramach podpisanych dziś umów pochodzi z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa. Łączna kwota, jaka trafi do OSP, to 11,7 mln zł (5,1 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego; 6,6 mln zł – Kontrakt Terytorialny).

To kolejny zastrzyk pieniędzy dla strażaków. W województwie wsparcie dla OSP jest realizowane z kilku źródeł: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z budżetu państwa, budżetu województwa i środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z uwagi na coraz częstsze zagrożenia powodziowe czy huraganowe pomoc dla OSP jest niezbędna, a przekazywane środki służą do zakupu sprzętu potrzebnego do usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Linki do stron zewnętrznych
Wyniki konkursu (strona RPO)