Zarządzenie o powołaniu Śląskiej Rady Turystyki

Zarządzenie Nr 72/20

Z dnia 29 maja 2020

Organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie powołania Śląskiej Rady Turystyki

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.)

§ 1

Powołuje się Śląską Radę Turystyki jako ciało opiniodawczo-doradcze Marszałka Województwa Śląskiego w obszarze turystyki, w następującym składzie:

 1. Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego;
 2. Wojciech Dziąbek – Dyrektor Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
 3. Dr Grzegorz Jankowski – Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja, Prodziekan ds. nauki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;
 4. Dr hab. Rajmund Tomik – Kierownik Katedry Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach;
 5. Dr Krzysztof Cieślikowski – Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach;
 6. Adam Wawoczny – Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej;
 7. Adam Markowski – Przewodniczący Związku Gmin Jurajskich;
 8. Przemysław Kamiński – Prezes Stowarzyszenia Region Beskidy;
 9. Janusz Pierzyna – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza;
 10. Bartłomiej Szewczyk – Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;
 11. Zbigniew Pawlak – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej;
 12. Wojciech Kuśpik - Prezes Zarządu PTWP S.A.;
 13. Jadwiga Wieczorek – Prezes Śląskiej Izby Turystyki;
 14. Edward Wieczorek – Kierownik Regionalnej Pracowni PTTK;
 15. Dariusz Gacek – przewodnik górski;
 16. Grzegorz Chmielewski – Prezes Śląskiego Oddział Polskiej Izby Turystyki, Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki;
 17. Krystyna Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”;
 18. O. Mariusz Tabulski - Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.

§ 2

Przyjmuje się Regulamin Śląskiej Rady Turystyki stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Turystyki.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Marszałek Województwa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.